Privacyverklaring BISelect

Persoonsgegevens die worden verwerkt

BISelect kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BISelect en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan BISelect verstrekt. BISelect kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Ip-adres
 • Geslacht
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over de activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Waarom BISelect gegevens nodig heeft

BISelect verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening
 • Goederen en diensten bij u af te leveren
 • Onze producten en diensten te verbeteren
 • U te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten
 • Onze website te beveiligen
 • Nieuwsbrieven te verzenden
 • Betalingen af te handelen
 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het doen van belastingaangifte

Hoe lang BISelect gegevens bewaart

BISelect bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens die wij nodig hebben voor ons debiteur en crediteurenbestanden, worden 7 jaar bewaard.

Naw-gegevens, e-mailadressen en telefoonnummers worden  door ons maximaal 7 jaar bewaard.

Uw IP-adres wordt 5 uur bewaard.

Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

BISelect verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

Uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van BISelect worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het ip-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BISelect gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies

BISelect gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google analytics

BISelect maakt gebruik van google analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de adwords-advertenties van BISelect bij google

Zoekresultaatpagina’s zijn.De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van google analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan BISelect te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens google verwerken. BISelect heeft hier geen invloed op. BISelect heeft google geen toestemming gegeven om via BISelect verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BISelect en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar infoBISelect.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. BISelect wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

BISelect neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BISelect maakt gebruik van een betrouwbaar ssl certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Daarnaast maken wij gebruik van beveiligingssoftwaren, zoals een virusscanner en een firewall.

Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BISelect verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BISelect op via info@biselect.nl https://www.biselectsimon.nl/is een website van BISelect BV.